Activiteiten waaraan het beraad deelneemt

1     Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn (CIRCA)

2     Duurzaamheid

3     Diaconaal platform 'One', link naar website

4     Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA), link naar website 

5     Kerk en Vluchteling, zie ANBI gegevens diaconie PKN

6     Stichting Mondial Apeldoorn, link naar website 

7     Relipad

8     Ruimte voor anderszijn, link naar website 

9     Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

10   Samenspraak

11   Vredesweek

12   Apeldoorn tegen Verarming (ATV), zie gegevens diaconie PKN 

Actueel