Activiteiten waaraan het beraad deelneemt

1      Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn, CIRCA

2      Duurzaamheid

3      Diaconaal platform

4      Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA

5      Kerk en Vluchteling

6      Mondial

7      Relipad

8      Ruimte voor anderszijn

9      Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO

10   Samenspraak

11   Vredesweek

12  Apeldoorn tegen Verarming, ATV


Actueel

Apeldoorn - 6 oktober 2018, zie hier voor meer informatie over duurzaamheid.

Download flyer over deze dag...

Website: vredesweekapeldoorn.nl

Met deze link kunt u het programmaboekje voor de vredesweek 2018 downloaden.