Activiteiten waaraan het beraad deelneemt

1      Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn, CIRCA

2      Duurzaamheid

3      Diaconaal platform

4      Evangelisatie Overleg Apeldoorn, EOA

5      Kerk en Vluchteling

6      Mondial

7      Relipad

8      Ruimte voor anderszijn

9      Programmabeleid Bepalend Orgaan, PBO

10   Samenspraak

11   Vredesweek

12  Apeldoorn tegen Verarming, ATV


Actueel

Op zondag 1 juli wordt het 50-jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken gevierd.
Met deze link kunt u het programmaboekje voor de vredesweek 2017 downloaden.
Het programmaboekje is gereed. U kunt deze hier downloaden.

U vindt hier het jaarverslag van 2015.

Gebed n.a.v. Brussel
Derde Hands neemt op 2 maart 2016 een nieuwe werklocatie in gebruik.