Activiteiten uit het verleden

Voorbeelden waarbij het Beraad in het verleden nauw betrokken was:

  • Stiltecentrum
  • Zomerzon
  • Daklozentheater, theatervoorstelling
  • Stichting Citypastoraat (De Herberg)
  • enz., enz.

 

 

 


Actueel

Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.