Werkgroepen en vertegenwoordigingen

CIRCA (Commissie Interreligieuze Contacten Apeldoorn)

Duurzaamheid

Evangelisatie Overleg Apeldoorn

Kerk en vluchteling

Mondial

PBO Apeldoorn (Programmabeleid Bepalend Orgaan (Radio, Televisie))

Relipad

Ruimte voor anders zijn

Samenspraak

Vredesweek

WMO raad
Apeldoorn tegen verarming
Zorg
Diaconaal Platform

Website

Actueel

Apeldoorn - 6 oktober 2018, zie hier voor meer informatie over duurzaamheid.

Download flyer over deze dag...

Website: vredesweekapeldoorn.nl

Met deze link kunt u het programmaboekje voor de vredesweek 2018 downloaden.