Actueel

Gebedsmoment "Covid - verdriet en hoop" 4-6 maart


in geloofsgemeenschappen van Apeldoorn

De oorlog in Oekraïne staat voorop in onze belangstelling. Deze week worden in veel geloofsgemeenschappen gebedsmomenten en wakes georganiseerd, ook bij ons in Apeldoorn.

Landelijk roept de Raad van Kerken in Nederland op tot bidden voor vrede en recht in Oekraïne.

De Raad sluit zich aan bij het gebedsmoment dat aanstaande woensdag om 17.30 uur plaatsvindt in de Dom te Utrecht en uitgezonden zal worden via NPO2. Daarnaast vraagt de Raad de kerken in Nederland om tussen 17.15 en 17.30 uur hun klokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijk gebed.

De berichtgeving over Oekraïne heeft ‘corona’ bijna helemaal uit de media verdrongen. Toch vragen wij uw aandacht voor het al eerder aangekondigde gebedsmoment “Covid – verdriet en hoop” dat voorgenomen is voor de samenkomst/ viering / eredienst / het middaggebed van 4-6 maart a.s.

Het is de bedoeling dat Apeldoorn-breed in het eigen gebouw / de eigen kerk / moskee, vergelijkbare woorden worden gebeden, gesproken en/of gezongen. Zo willen wij de verbinding uitdrukken tussen al onze geloofsgemeenschappen in het meeleven met getroffenen. Want wij beseffen dat voor velen de coronacrisis niet voorbij is: er zijn bijna 22.000 mensen aan corona overleden, vele honderdduizenden zijn in rouw, nog niet genezen of hebben psychische schade opgelopen. En nog veel meer mensen zijn economisch getroffen. Wij willen voor hen blijven bidden. Samen.

Verdere informatie over de (keuze)teksten, kunt u opvragen via beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.nl

Namens de werkgroep “COVID – verdriet en hoop”

LvH-M, secretaris Apeldoorns Beraad van Kerken

Actueel

Benefietconcert voor Oekraïne, 20 september 2022

 

Vredesweek: Generatie Vrede

Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Het jaarverslag 2019 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.