Vergaderdata

Beraad van Kerken, 19.45 u in de Herberg

2018

  • 23 januari
  • 27 februari
  • 24 april
  • 12 juni

Actueel

Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.