Vrijwilligers gevraagd

 

Iets voor u om bij het Beraad van Kerken activiteiten te doen?

Wij hebben vrijwilligers nodig voor:

  • secretariaat: Tot de taken behoren o.a. het 10 x per jaar maken van een verslag van een vergaderverslag (van het Beraad en het moderamen) en de behandeling van inkomende en uitgaande post.
  • public relations: Het gaat zowel om algemene activiteiten als om het maken van een nieuwsbrief vijf keer per jaar

Verder kunnen voor projecten van korte of langere tijd het Apeldoorns Beraad van Kerken en haar verwante instellingen regelmatig vrijwilligers gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Beraad beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com

Vrijwilligers Citypastoraat

Het Citypastoraat vraagt vrijwilligers voor het inloophuis "de Herberg". Ook zo kunt u persoonlijk iets toevoegen aan onze activiteiten voor de Apeldoornse gemeenschap.

In de Herberg wordt elke week 2x soep en 1x een warme maaltijd verstrekt aan de bezoekers. Vanuit haar betrokkenheid bij het wel en wee van de Herberg doet het Beraad een beroep op de lezers van deze website om hieraan mee te werken: er zijn nog een paar mensen nodig die soep willen koken of een warme maaltijd verzorgen. Meer informatie geeft Bas van de Broek u graag: bvdbroek1@kpnmail.nl

Maatschappelijke stage

Mededeling van de Raad van kerken inzake stage-mogelijkheden (PDF maatschappelijke stage).


 

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.