Vrijwilligers gevraagd

 

Iets voor u om bij het Beraad van Kerken activiteiten te doen?

Wij hebben vrijwilligers nodig voor:

  • secretariaat: Tot de taken behoren o.a. het 10 x per jaar maken van een verslag van een vergaderverslag (van het Beraad en het moderamen) en de behandeling van inkomende en uitgaande post.
  • public relations: Het gaat zowel om algemene activiteiten als om het maken van een nieuwsbrief vijf keer per jaar

Verder kunnen voor projecten van korte of langere tijd het Apeldoorns Beraad van Kerken en haar verwante instellingen regelmatig vrijwilligers gebruiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Beraad beraadvankerkenapeldoorn@hotmail.com

Vrijwilligers Citypastoraat

Het Citypastoraat vraagt vrijwilligers voor het inloophuis "de Herberg". Ook zo kunt u persoonlijk iets toevoegen aan onze activiteiten voor de Apeldoornse gemeenschap.

In de Herberg wordt elke week 2x soep en 1x een warme maaltijd verstrekt aan de bezoekers. Vanuit haar betrokkenheid bij het wel en wee van de Herberg doet het Beraad een beroep op de lezers van deze website om hieraan mee te werken: er zijn nog een paar mensen nodig die soep willen koken of een warme maaltijd verzorgen. Meer informatie geeft Bas van de Broek u graag: bvdbroek1@kpnmail.nl

Maatschappelijke stage

Mededeling van de Raad van kerken inzake stage-mogelijkheden (PDF maatschappelijke stage).


 

Actueel

Met deze link kunt u het programmaboekje voor de vredesweek 2017 downloaden.
Het programmaboekje is gereed. U kunt deze hier downloaden.

U vindt hier het jaarverslag van 2015.

Gebed n.a.v. Brussel
Derde Hands neemt op 2 maart 2016 een nieuwe werklocatie in gebruik.