Apeldoorns Beraad van Kerken

Wij zijn:

een oecumenisch platform van Apeldoornse kerkgenootschappen.
Het is opgericht in 1968, vanuit de vrijblijvende contacten van oecumenische aard, die er aan vooraf gingen. Hoewel in de eerste fase de Oecumene het hoofdonderwerp was, kwam al snel de intentie ook op sociaal terrein iets te betekenen voor de Apeldoornse gemeenschap.
Zo ontstonden in de loop van de tijd activiteiten als:

  • "Apeldoorn tegen Verarming"
  • "Kerk en Vluchteling"
  • "het Stiltecentrum"

 

Ook op geloofsgebied blijft het Beraad actief. Er wordt deelgenomen in het:

  • "Platform Duurzame Dialoog Apeldoorn"
  • het "Interreligieus Overleg"

 

Wij willen een ontmoetingsplaats zijn waar

de deelnemende kerken elkaar onderling regelmatig kunnen consulteren over dat wat hen samen ter harte gaat;
wordt geïnitieerd en bevorderd hetgeen de deelnemende kerken samen kunnen verrichten voor de Apeldoornse gemeenschap (zie activiteiten);
de gezamenlijke bezinning op vragen over geloof en leven over de kerkgrenzen heen wordt bevorderd en de maatschappelijke betrokkenheid van de kerken in daden kan worden omgezet.

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.