Activiteiten waaraan het beraad deelneemt

1     Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn (CIRCA)

2     Duurzaamheid

3     Diaconaal platform 'One', link naar website

4     Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA), link naar website 

5     Kerk en Vluchteling, zie ANBI gegevens diaconie PKN

6     Stichting Mondial Apeldoorn, link naar website 

7     Relipad

8     Ruimte voor anderszijn, link naar website 

9     Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

10   Samenspraak

11   Vredesweek

12   Apeldoorn tegen Verarming (ATV), zie gegevens diaconie PKN 

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.