Activiteiten waaraan het beraad deelneemt

1     Commissie interreligieuze contacten Apeldoorn (CIRCA)

2     Duurzaamheid

3     Diaconaal platform 'One', link naar website

4     Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA), link naar website 

5     Kerk en Vluchteling, zie ANBI gegevens diaconie PKN

6     Stichting Mondial Apeldoorn, link naar website 

7     Relipad

8     Ruimte voor anderszijn, link naar website 

9     Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)

10   Samenspraak

11   Vredesweek

12   Apeldoorn tegen Verarming (ATV), zie gegevens diaconie PKN 

Actueel

Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd.
De Commissie Interreligieuze Contacten Apeldoorn (CIRCA), waarin o.a. het Apeldoorns Beraad van Kerken en de Turkse Eyup Sultan moskee in vertegenwoordigd zijn hebben met afschuw kennis genomen van de terroristische aanslag in de afgelopen week op twee moskeeën in Christchurch (Nieuw Zeeland) en de recente schietpartij in de sneltram in Utrecht.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.