Column, eerder geplaatst in Perspectief

Het geheim van het open graf vieren

Op Witte Donderdag vieren de binnenstadskerken gezamenlijk de Tafel van de Heer in de Doopsgezinde kerk. Aan collega Cees de Gooijer stelde ik voor dat we deze dienst samen verzorgen. En meteen werden we enthousiast voor dat idee. Tegelijkertijd vonden we het beide ook wel heel spannend, want: hoe vier je oecumenisch de Tafel van de Heer en probeer je ook nog zorgvuldig te zijn naar de traditie waar je uit komt.

We moeten erkennen dat er verschil is van opvatting en soms ook van beleving van het Avondmaal of de Eucharistie. Daar valt mee te leven, maar lastiger wordt het als de ene kerk de Tafel van de Heer viert op weg naar volledige verbondenheid en de andere als moment om de concrete verbondenheid gestalte te geven. Het zal duidelijk zijn dat voor de R.K. kerk vooral de laatste opvatting geldt.
Daarom kan ze de Tafel van de Heer alleen vieren met kerken die in volledige gemeenschap met haar staan. Dat is altijd al zo geweest, ook in de bloeitijd van de oecumene. Omdat gelovigen aan de basis daar echter anders over dachten werd daar plaatselijk dikwijls veel vrijer mee om gegaan.
Persoonlijk geloof ik dat we de maaltijd des Heren vieren op weg naar volledige verbondenheid, die we nu echter nog niet geheel bereikt hebben. Daarom heb ik er geen moeite mee om in andere kerken aan te schuiven aan het Avondmaal.

Belangrijk in de oecumene is de erkenning dat we verschillende opvattingen (kunnen) hebben. Daar het meestal ambtsdragers zijn die het Avondmaal bedienen, danwel assisteren, is het eveneens belangrijk om elkaars ambten te erkennen. En omdat Christus aanwezigheid bij en in de tekenen van brood en wijn een mysterie is, kunnen we zelfs daarover verschillend denken. Dat is minstens zo'n groot geheim als het open graf.
Over dat geheim ging het in het eerste gesprek tussen Cees en mij na een dienst, waarin hij daarover had gepreekt. Het gaf veel stof tot nadenken, maar nog meer om te vieren. Dat doen we dus, met elkaar!

Theo van Driel, voorzitter ABVK

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.