Actueel

Week van Gebed - verslag


Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.

Aan de hand van de liturgie werden we als bezoeker meegenomen met het thema van deze Week van Gebed voor de Eenheid:

 

Bij het begin van de bijeenkomst werd er gezamenlijk gezongen uit:

Psalm 72 1,4 Geef, Heer, de koning uwe rechten

1  Geef, Heer, de koning uwe rechten  en uw gerechtigheid

aan 's konings zoon, om uwe knechten  te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,  heil op der heuv'len top.

Hij zal geweldenaars vertreden,  maar armen richt hij op.

 

4  Hij zal de redder zijn der armen,  hij hoort hun hulpgeschrei.

Hij is met koninklijk erbarmen  hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

Onder o.a. waren er schriftlezingen door afgevaardigden van het Apeldoorns Beraad van Kerken:

 

 

Voorgangers: Diaken Theo van Driel...

 ...en ds. Liesbeth van Hilten-Matthijsen

 

Het uitdelen van briefjes met als doel:

Om onze persoonlijke inzet voor het werken aan gerechtigheid

te concretiseren, bent u allen uitgenodigd om één voornemen,

één intentie, één belofte op te schrijven op het kaartje

Na de plechtigheid kreeg iedere bezoeker een briefje mee met daarop deze intentie. Uit de liturgie:

Wanneer u deze samenkomst verlaat, zult één van de kaarten met voornemens ontvangen. Wij nodigen u uit om te bidden voor het welslagen van de actie die op de kaart genoemd staat.

Na de kerkdienst was er nog gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, en/of thee.

Organist:

Lutherse Kerk te Apeldoorn

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.