Onderstaande kerkgenootschappen zijn lid van het Beraad . Toegevoegd is de naam van de afgevaardigde naar de vergadering van het Beraad

*

Apostolisch Genootschap

Link naar plaats van samenkomst
Erwin van der Bij

*

Baptisten Gemeente

Link naar kerkgemeente
Martin Baas

*

Bronkerk Ugchelen

Link naar kerkgemeente
Vacature

*

Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn Centrum - Barnabaskerk

Link naar kerkgemeente
Erik Mentink*

Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn Oost - Andreaskerk

Link naar kerkgemeente
Frits Welsing*

Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn - Samuelkerk

Link naar kerkgemeente
Gé Drayer*

Doopsgezinde Gemeente

Link naar kerkgemeente
Dirk Jan Steenbergen

*

Evangelisch Lutherse kerk

Link naar kerkgemeente
Anna Leentfaar

*

Gemeente van Apostolische Christenen

Link naar kerkgemeente
Bert Wolthuis

*

Nederlandse Gereformeerde Kerken Apeldoorn-Z 'De Voorhof'

Link naar kerkgemeente
Frenk Lip*

Leger des Heils

Link naar kerkgemeente
Vacature

*

Nieuw-Apostolische Kerk

Link naar kerkgemeente
Hans Koetsier

*

Nederlands Gereformeerde Kerken Apeldoorn - Tabernakelkerk

Link naar kerkgemeente
Charles le Febre

*

Protestantse Gemeente Apeldoorn

Link naar kerkgemeente
Liesbeth van Hilten, Jaap Kappers*

Remonstrantse Gemeente

Link naar kerkgemeente
Link naar kerkdiensten
Wim Sips

*

Rooms Katholieke Kerk 'Onze Lieve Vrouwekerk'

Link naar kerkgemeente
Gerard Disberg*

Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk Centrum


Vacature

*

Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

Link naar kerkgemeente
Vacature

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.