Algemene informatie

Wat is een duurzame kerk

Duurzaam leven

We leven in Nederland op te grote voet. We zouden twee of drie planeten nodig hebben als alle mensen op aarde zo zouden leven als wij nu doen. De gevolgen zijn op veel plaatsen te merken: mensen ontvluchten hun armoede, grondstoffen raken op, conflicten zijn het gevolg. Het klimaat verandert door onze leefwijze. Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons allemaal.

Goede rentmeesters

Duurzaam leven houdt in dat we zó proberen te leven dat iedereen de mogelijkheid krijgt om in eigen behoeften te voorzien, ook generaties na ons. God wil dat we goede rentmeesters zijn over de aarde. We zijn dit ook aan onze naaste verplicht. Duurzaam leven gaat over onze omgang met geld, medemensen en natuur.

Algemene informatie:
Download flyer (pdf)

Is uw kerk al groen (voorbeeld)?
Zet uw kerk op de kaart

Kennismaken met de groenekerkenactie? Download ons startpakket
Download startpakket

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.