Open Hofkerk

Voorbeeld Groene Kerk - Open Hofkerk

Wat we gaan doen

  • Voortzetting van reeds gestarte acties rondom hergebruik, recycling en energie en dat stimuleren in breder verband samen met de werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns Beraad van Kerken. Zie hier ook de site van het Beraad.
  • Actieve deelname van de Open Hofkerk aan Kerschoten Energie Neutraal in samenwerking met de burgerlijke gemeente om de wijk in 2020 energieneutraal te laten zijn. Energiebesparing en duurzame energietoepassing PV verder uitwerken en zo mogelijk realiseren.
  • Bewust inkopen doen door milieubewust aanschaffen en gebruik van Fairtrade producten.
  • Excursies organiseren in samenwerking met anderen, waarmee mensen geïnspireerd worden door schepping en natuur.

 

Wat we al hebben gedaan

  • Het beleid van de kerk kerk is m.b.t. duurzaamheid aangepast, vooral gericht op duurzaam kerkbeheer. De voortgang wordt gemonitord via een vast agendapunt op de kerkeraadsvergadering.
  • Met energiescan zijn energiebesparende maatregelen gerealiseerd, zoals andere instelling CV-ketel, ventilatie, overgegaan op LED-verlichting, betere afstemming van het gebruik van de ruimtes en extra dubbele beglazing leverde een energiebesparing van 10% op.
  • Daarnaast is het papierverbruik verminderd door wekelijkse digitale nieuwsbrief.
  • De kerk heeft een repaircafe opgezet en jaarlijks wordt een voorjaarsmarkt georganiseerd waarbij hergebruik wordt gestimuleerd en opbrengst besteed wordt aan een goed doel.

 Documenten:

 

Adres:
Boerhaavestraat 60
7316 JD Apeldoorn
http://www.openhofkerk.net

Actueel

Interkerkelijke paaszang zondag 31 maart
Van 20 t/m 28 januari 2024 is er de week van het gebed van eenheid.
Wij nodigen u van harte uit om met elkaar het 55 jarig bestaan van het Apeldoorns Beraad van Kerken te vieren in een feestelijk samenzijn. 
Hierbij vindt u de eerste nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn
Het jaarverslag van 2020 is gepubliceerd.
Van de bijeenkomst op zaterdag 26 januari 2019 in de Lutherse Kerk in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid is een kort verslag gemaakt.